Content Page

YARIŞMALAR

Kız öğrencilerin yaşam öykülerine ışık tutulması amacıyla “Yılın Babası”,“Okul Hayatım” gibi yarışmalar düzenlendi.

Baba Beni Okula Gönder çerçevesindedüzenlenen “Yılın Babası” yarışması,birbirinden ilginç öyküler ortaya çıkardı.İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki yüzlercekız öğrenci mektup göndererek, babalarınıneğitim hayatlarını devam ettirebilmelerikonusundaki fedakârlıkları anlattılar.Finale kalan 28 kız öğrencinin mektuplarınıMilliyet yazarları ve Baba Beni Okula GönderKomitesi’nden oluşan jüri değerlendirdi.Bu değerlendirmenin sonunda Kars’tanArzu Durna, Hakkari’den Şükran Aşkan veEskişehir’den Deniz Nur Bostan ilk üçe layıkgörüldü, babaları ‘yılın babası’ seçildi.“Yılın Babası” seçilen Fevzi Durna, ŞerefAşkan ve Gürsel Bostan’ın bütün kızları eğitimhayatları boyunca burslu okuyacak. DamatTween de babaları baştan aşağı giydirdi.Bu arada finale kalan kızlardan ‘şartlarıuygun olanlara’ da ‘Baba Beni Okula Gönderkampanyası’ çerçevesinde burs verilmesikararlaştırıldı.

2005 yılında başlatılan Baba Beni Okula Göndereğitim seferberliği kapsamında, okula giden kızöğrenciler arasında düzenlenen “Okul Hayatım”konulu resim, şiir ve düzyazı yarışmasındadereceye girenlere ödülleri verildi. DoğanMedya Center Konferans Salonu’ndadüzenlenen törende konuşan Çağdaş YaşamıDestekleme Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Türkan Saylan, kültür ve sanatı olmayanülkelerin asla kalkınamayacağına dikkatiçekerken, kız öğrencilere hitaben de “Sakın buyoldan ayrılmayın. Öğretmenlerinizin çizdiğiCumhuriyet yolundan, Atatürk yolundan aslaayrılmayın ve biz Cumhuriyetimizin kalkınmasıiçin hep birlikte çalışalım” diye konuştu.Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi TijenMergen, eğitim seferberliği çerçevesindeyaptıkları çalışmalara değinerek, Anne ÇocukEğitim Vakfı ile (AÇEV) birlikte 500 aileyeeğitim verdiklerini, üniversitelerle işbirliğinegirerek başarılı öğrencilerin kız öğrencileredanışmanlık yapmasını sağladıklarını anlattı.Törende, eğitim seferberliği çerçevesindeilk ve orta öğretim okullarına gönderilen kızöğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir vedüzyazı kategorilerindeki yarışmada dereceyegiren 18 öğrenciye ödülleri verildi. Ödül alacaköğrencilerin değerlendirmesini yapan seçicikurul üyeleri de törene katıldılar.

Seçici Kurul Üyeleri Şiir Yarışması: Emre Altuğ, Nail Güreli, BirhanKeskin, Sadettin Pircioğlu, Prof. Dr. TürkanSaylan, Cahit Tekindor, Yalvaç Ural

Resim Yarışması: Deniz Alphan, Selin Çınar,Erdem Demirci, Günseli Kato, HüsamettinKoçan, Haslet Soyöz, Nurdan Tümbek Tekeoğlu

Kompozisyon Yarışması: Filiz Aygündüz, SerraTürk Büyükfırat, Hülya Koçyiğit, Ata Özer, ElifŞafak, Meral Tamer, Serpil YılmazÖğrencilere ödüllerini, İstanbul İl Milli EğitimMüdürü Ata Özer, Prof. Dr. Türkan Saylan,Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim KuruluBaşkanvekili Hanzade Doğan Boyner ve sanatçıEmre Altuğ’un da aralarında bulunduğukatılımcılar verdi.

Kadının sosyal ve ekonomik yaşamdaki konumunu güçlendirmeye yönelik etkinliklere önem veriliyor.

“Baba Beni Okula Gönder” seferberliğidüzenlenen törenle dördüncü yaşını kutladı.Gecede BBOG kampanyasından burs alan yada kampanya kapsamında yaptırılan yurtlardakalan kız öğrenciler arasında düzenlenen“Geleceğim” konulu resim, şiir ve kompozisyonyarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.Milliyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniSedat Ergin, “Bu yurtlar yapılmasaydı, bugüno yurtlar açık olduğu için okula gidebilen kızçocuklarımızın bir bölümü belki de tarladaçalışıyor olacaktı, bir bölümü muhtemelenevlendirilmiş olacaktı, hatta çocuk yaşta anneolacaklardı. Oysa içlerinde bugün üniversiteöğrencisi olanlar var. Bizi çok sevindiren buyurtlarda okuyan ya da burslardan yararlananöğrencilerin sağladıkları başarı düzeyi” diyekonuştu.Ergin, ödül alan resimlerden birinde ormanınkaranlığını aydınlatan bir güneşten söz ettiğinide anımsatarak, “Güneş bilgiyi temsil ediyordu.Bizler, kız öğrencilerimizle birlikte bilgininve onun yaydığı aydınlığın peşinden gitmeyedevam edeceğiz. Hiç kimsenin gücü o güneşinyaydığı ışığı kesmeye yetmeyecektir” ifadesiylekonuşmasını noktaladı.

Seçici kurul üyeleri Şiir Yarışması: Emre Altuğ, Nail Güreli, BirhanKeskin, Sadettin Pircioğlu, Prof. Dr. TürkanSaylan, Cahit Tekindor, Yalvaç Ural.

Resim Yarışması: Deniz Alphan, Selin Çınar,Erdem Demirci, Günseli Kato, Prof. Dr.Hüsamettin Koçan, Haslet Soyöz, NurdanTümbek Tekeoğlu.

Kompozisyon Yarışması: Filiz Aygündüz,Mustafa Baysal, Hülya Koçyiğit, Ata Özer, ElifŞafak, Meral Tamer, Serpil Yılmaz.“Geleceğim” adlı resim, şiir ve kompozisyonyarışmasında dereceye girenler, Doğan MedyaCenter’ı da ziyaret etti.

Baba Beni Okula Gönder beşinci yaşınıkutlarken “Kadının Gücü” konulu resim, şiirve kompozisyon yarışmasında dereceye girenöğrencilere ödülleri verildi.Törene İstanbul İl Milli Eğitim MüdürüMuammer Yıldız, ÇYDD Başkanı Prof. Dr. AyselÇelikel, Doğan Gazetecilik İcra Kurulu BaşkanıServet Topaloğlu, İcra Kurulu üyesi TijenMergen, Milliyet Gazetesi başyazarı GüneriCivaoğlu, Aydın Doğan Vakfı Yürütme KuruluBaşkanı Candan Fetvacı’nın da aralarındabulunduğu çok sayıda davetli katıldı.ÇYYD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikelise BBOG seferberliğini büyük bir keyiflesürdürdüklerini belirtirken, yarışmanınönemine de dikkat çekti. Çelikel, “Bu çok önemlibir hareket. Genç yetenekleri tanımak açısındanbizim için bir fırsat oldu. Bu şekilde resme, şiireya da kompozisyona yatkın olan çocuklarımızbu girişimleriyle ödüllendirilmiş oluyor vekendilerini bundan sonra da geliştiriyor.Böylece yeni sanatçılar, yeni edebiyatçılaryetiştirmek için bir adım atmış oluyoruz” dedi.Demokrasi ve insan haklarının temel ilkesininkadın erkek eşitliği olduğunu belirten Çelikel,“Çalışmalarımızda kız erkek ayrımı kesinliklesöz konusu değil. Ama kız çocuklarıyla erkekçocukların eğitim düzeylerini eşitlemeyeçalışıyoruz. Eşitlendikten sonra hepsine eşitşekilde destek vereceğiz. Galiba Türkiye’deçok büyük bir açık var bu konuda. Bu açığıkapatacağız. Hiç okula gitmeyen kızımızkalmayıncaya kadar çalışmalarımız devamedecek” diye konuştu.

Seçici kurul üyeleri Şiir Yarışması: Emre Altuğ, Nail Güreli, BirhanKeskin, Aziz Erdoğan, Yalvaç Ural, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Cahit Tekindor

Resim Yarışması: Selin Çınar, Nurdan TümbekTekeoğlu, Deniz Alphan, Gökhan Duran, GünseliKato, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Haslet Soyöz

Kompozisyon Yarışması: İcabi Günal, FilizAygündüz, Gülsün Kaya, Hülya Koçyiğit,Hüseyin Tunalı, Elif Şafak, Meral Tamer, SerpilYılmaz.Yarışmada birincilere dizüstü bilgisayar,ikincilere dijital fotoğraf makinesi, üçüncülereise mp3 çalar hediye edildi.

Baba Beni OkulaGönder Seferberliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden kız öğrenciler,teşvik edici hediyelerle ödüllendiriliyor.

“KADININ GÜCÜ” KONULU RESİM YARIŞMASIÖDÜL TÖRENİ-22 NİSAN 2010

“Baba Beni Okula Gönder” seferberliğininbeşincisi düzenlenen resim-şiir-kompozisyonyarışmasında dereceye giren öğrenciler KanalD Binası VIP Salonunda düzenlenen törenleödüllerini aldı. Konusu “yurtta yaşam” olarakbelirlenen yarışmada dereceye giren 9 öğrenci,yurdun çeşitli bölgelerinden düzenlenentören için İstanbul’a geldi. Tören öncesindedüzenlenen kısa gezide öğrencilerin çoğu ilkdefa İstanbul’u gördü.Seçici kurul üyelerinin de katıldığı tören sonrasıdüzenlenen kokteyl alanında dereceye girenöğrencilerin eserleri de sergilendi.

Seçici kurul üyeleri Şiir Yarışması: Emre Altuğ, Nail Güreli, BirhanKeskin, Aziz Erdoğan, Yalvaç Ural, Prof. Dr. AyselÇelikel, Cahit Tekindor

Resim Yarışması: Selin Çınar, Nurdan TümbekTekeoğlu, Deniz Alphan, Gökhan Duran, GünseliKato, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Haslet Soyöz

Kompozisyon Yarışması: İcabi Günal, FilizAygündüz, Gülsün Kaya, Hülya Koçyiğit,Hüseyin Tunalı, Elif Şafak, Meral Tamer, SerpilYılmaz.Yarışmada birincilere dizüstü bilgisayar,ikincilere dijital fotoğraf makinesi, üçüncülereise mp3 çalar hediye edildi.

Baba Beni OkulaGönder Seferberliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden kız öğrenciler,teşvik edici hediyelerle ödüllendiriliyor.

Dördüncüsü düzenlenen resim, şiir vekompozisyon yarışmasının ödül töreni,Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu BaşkanıHanzade Doğan Boyner’in ev sahipliğindegerçekleştirildi. Konuları şiir ve kompozisyondallarında “özgürlük”, resim dalında ise“yaşadığım yer” olarak belirlenen yarışmadadereceye giren 19 öğrenci, törende ödüllerinialdı.

Seçici kurul üyeleri Şiir Yarışması: Emre Altuğ, Nail Güreli, BirhanKeskin, Aziz Erdoğan, Yalvaç Ural.

Resim Yarışması: Deniz Alphan, Gökhan Duran,Günseli Kato, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan,Haslet Soyöz.

Kompozisyon Yarışması: Filiz Aygündüz, Gülsün Kaya, Hülya Koçyiğit, Hüseyin Tunalı, Elif Şafak,Meral Tamer, Serpil Yılmaz.

“Baba Beni Okula Gönder” seferberliğininbeşincisi düzenlenen resim-şiir-kompozisyonyarışmasında dereceye giren öğrenciler KanalD Binası VIP Salonunda düzenlenen törenleödüllerini aldı. Konusu “yurtta yaşam” olarakbelirlenen yarışmada dereceye giren 9 öğrenci,yurdun çeşitli bölgelerinden düzenlenentören için İstanbul’a geldi. Tören öncesindedüzenlenen kısa gezide öğrencilerin çoğu ilkdefa İstanbul’u gördü.Seçici kurul üyelerinin de katıldığı tören sonrasıdüzenlenen kokteyl alanında dereceye girenöğrencilerin eserleri de sergilendi.

Seçici kurul üyeleri Şiir Yarışması: Melis Alphan, Doğan Hızlan,Necmettin Özmen, Derviş Şentekin, SeralCumalı

Resim Yarışması: Serpil Akgün, Latif Demirci,Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Günseli Kato,Mehmet Özkarabulut

Kompozisyon Yarışması: Betül Kabahasanoğlu,Tuna Kiremitçi, Hülya Koçyiğit, Ali Kurt, FatihTürkmenoğlu