Content Page

EĞİTİMLER

Baba Beni Okula Gönder Seferberliği’nde faaliyete geçen yurtların yöneticilerine alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verildi.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, “BabaBeni Okula Gönder” çerçevesinde Doğu veGüneydoğu Anadolu bölgelerindeki Yatılıİlköğretim Bölge Okulları’na (YİBO) yönelikhizmet içi eğitim semineri düzenledi. MilliEğitim Bakanlığı’nın da desteklediği seminere15 ilden 81 YİBO müdür, müdür yardımcısı verehber öğretmen katıldı.

BBOG kapsamında Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın(AÇEV) geliştirdiği “Çocuğum ve Ben” eğitimseminerlerinin ilki İstanbul Kasımpaşa’dayapıldı. AÇEV seminerleri Diyarbakır, Şanlıurfa,Mardin ve Van’da devam etti. Beş ilde toplam500 anne babaya eğitim verildi. Kızlarınıokula göndermeyen veya okuldan almariski olan aileleri bilinçlendirmek amacıylabaşlatılan proje kapsamındaki seminerlerde“çocuk gelişimini etkileyen faktörler,çocuk yetiştirirken yapılması gerekenler,okulun gelişimdeki önemi, kızların okulagönderilmemesinin nedenleri ve buna karşıyapılabilecekler” anlatıldı.

Baba Beni Okula Gönder seferberliğindefaaliyete geçen 15 kız yurdunun yöneticileri,“Yurt Yönetimi ve Ergenlik Dönemi” eğitiminibaşarıyla bitirdi. Doğan Medya Center’dadüzenlenen eğitim; öğretmen, pedagog, doktor,hemşire gibi farklı mesleklerden oluşan,alanında uzman olan bir ekip tarafındangerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığıgözlemcisi Melih Yöney’in yönetimini üstlendiğieğitimde katılımcılara, yurtların temizliği,gıda zehirlenmeleri, öğrenci psikolojisi,mevzuat, yönetim ilişkileri, ergenlik dönemiözellikleri, çocuk hakları, eğitim ortamındaşiddetin önlenmesi, bilinçaltı stres birikimi gibikonularda eğitim içeriği sunuldu.

BBOG kapsamında yaptırılan kız öğrenciyurtlarının müdürlerine yönelik “Yurt YönetimiErgenlik Dönemi İletişim Becerileri” konuluseminer Doğan Medya Center’da düzenlendi.Seminere Ağrı, Osmaniye, Siirt, Muş, Kars,Mardin, Tokat, Iğdır, Denizli, Gümüşhane,Erzurum, Yalova, Tekirdağ ve İstanbul’dakikız yurtlarının müdür ve öğretmenleri katıldı.Seminerde Master Training International EğitimUzmanı Yücel Onat, Milli Eğitim Bakanlığıtarafından görevlendirilen eğitim uzmanlarıNermin Gonca ile Devrim Koçer, TürkiyeAile Sağlığı ve Planlama Vakfı’ndan NurcanMüftüoğlu ile Eylem Karakaya, Kredi ve YurtlarKurumu’ndan Sema Kök ile Cengiz Cebeci beşgün boyunca yurt müdürlerine eğitim verdi.Eğitimin sonunda yurt müdürleri TopkapıSarayı’nı gezerek, Ortaköy’den Boğaz turunakatıldılar.

Baba Beni OkulaGönder Seferberliği’ndekalıcı kazanımlar elde edilebilmesi için düzenli aralıklarla paydaş eğitimleri gerçekleştiriliyor.

BBOG YURTLARININ YÖNETİCİLERİNE EĞİTİM-25/29 MAYIS 2009

Baba Beni Okula Gönder kapsamındaaçılan 27 kız öğrenci yurdunun yöneticisineİstanbul’da bir hafta boyunca “Yurt Yönetimi,İletişim Becerileri ve Bütçe Yönetimi” konuluseminer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetİçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile imzalananprotokol kapsamında Doğan Medya Center’dadüzenlenen seminere Ağrı, Osmaniye, Siirt,Muş, Kars, Mardin, Tokat, Iğdır, Denizli,Gümüşhane, Erzurum, Yalova, Tekirdağ,Muğla Kahramanmaraş, Bartın, Artvin ve Vanillerindeki kız yurtlarında müdür ve öğretmenolarak görev yapan 45 kişi katıldı.Yurtta toplu yaşam kuralları, iletişim becerileri,değişime karşı tavrımız, bütçeleme, bütçehazırlama süreci, bütçe kontrolü, kız öğrenciyurtlarında yurt hayatının psikolojik ihtiyaçlarıgibi konuların ele alındığı seminer sonrasındayöneticiler Özel Amerikan Robert Lisesi’ninyurdunu da gezdiler ve İstanbul gezisi yaptılar.

27 BBOG öğrenci yurdunun yöneticileri vebelletmen öğretmenleri, 5 günlük eğitimseminerinde bir araya geldi. Toplam 45 yurtyöneticisi ve belletmen öğretmenin katıldığıorganizasyonda Milli Eğitim Bakanlığı HizmetiçiEğitim Daire Başkanlığı “Bütçe yönetimi”başlıklı bir seminer verirken, Era Eğitim veDanışmanlık “Kendini, ilişkilerini ve kurumuyönetebilmek”, Darüşşafaka Eğitim Kurumları“Yurtta yaşam”, Öğretmen Akademisi Vakfı“İletişim becerileri”, Smart Pro BilişimAkademisi ise “Bilgisayar” başlıklı eğitimlerisağladılar.Açılışta bir konuşma yapan ÇYDD BaşkanıProf. Dr. Aysel Çelikel ise öğretmenlerinöğrencilerin hayatında bir rol model olduğunadikkat çekerek, “Özellikle de yurt yöneticilerive öğretmenleri yatılı okuyan öğrenciler içinçok daha önemli bir yer teşkil eder, sizlerde yurtlarımızda okuyan kızlarımız için rolmodelsiniz ve bizim için çok önemlisiniz” dedi.

Baba Beni Okula Gönder yönetici eğitimlerininbeşincisi “Kişisel Gelişim Semineri” başlığıaltında verildi. Milli Eğitim Bakanlığı İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü ile imzalananprotokol kapsamında gerçekleştirilen eğitiminaçılışında MEB Eğitim Grup Başkanı Dr.Hamza Aydoğdu da hazır bulundu. ÜmraniyeMy City Otel’de düzenlenen seminere Ağrı,Osmaniye, Siirt, Muş, Kars, Mardin, Tokat,Iğdır, Denizli, Gümüşhane, Erzurum, Yalova,Tekirdağ, Muğla, Kahramanmaraş, Bartın,Artvin, Konya ve Van’daki kız yurtlarında müdür,müdür yardımcısı ve öğretmen olarak görevyapan 50 eğitimci katıldı. Doğan Gazetecilikyöneticileri Hande Sabuncuoğlu ve NilgünYorgancılar tarafından düzenlenen programda,ilk gün “Değişim Dinamikleri” eğitimi OnatAkademi’den Yücel Onat tarafından verildi.Sonraki günlerde Güler Kazmacı, “GüzelTürkçe, Etkili Konuşma” konusunda, BoğaziçiÜniversitesi Barış Eğitimi Uygulama veAraştırma Merkezi, “Şiddetsiz İletişim”konusunda ve son gün de Füsun Paşa “Koçluk”konusunda eğitim verdi. İstanbul’a gelenkatılımcılar düzenlenen İstanbul turunda tarihive turistik yerleri gezme imkânı da buldu.

Yurt yöneticilerine her yıl İstanbul’da verileneğitimlerin altıncısı Maltepe Dream HillOtel’de gerçekleşti. Eğitim kapsamında, kızöğrenci yurtlarının müdür, müdür yardımcısıve belletmen öğretmenlerine “Yurt YönetimiSemineri” konulu çeşitli eğitimler verildi.Seminerin açılışına Aydın Doğan Vakfı YürütmeKurulu Başkanı Candan Fetvacı, İstanbul İl MilliEğitim Müdürü Muammer Yıldız, Aydın DoğanVakfı Genel Müdür Yardımcısı Gündüz Alpman,Doğan Gazetecilik Pazarlama ve Kurumsalİletişim Direktörü Hande Sabuncuoğlu, BBOGProje Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, MilliEğitim Bakanlığı’ndan Eğitim Yöneticisi olarakatanan Kutlay Şimşek ve Yönetici YardımcısıEmre Uslu da katıldı.Açılışta bir konuşma yapan Aydın Doğan VakfıYürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı,kampanya kapsamında 33 yurt yapıldığınıbelirterek, “Biz Aydın Doğan Vakfı olarak bunun5 tanesini yaptırdık. Bütün bu yurtlardakieğitim kalitesiyle birlikte arzumuz bütünTürkiye’deki eğitimin kalitesini hep birliktedaha da yukarı çekmek. Bugüne geldiğimizdeaslında birçok sorun çözüldü. Bundan 10sene evveline baktığımızda, bu yurtlar yeniyapılırken liseye giden kız öğrenci sayımızınne kadar az olduğunu hatırlıyorum. Artıkokullardaki eğitimin kalitesini konuşabiliyoruz.Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece, bakanlık,sivil toplum, kamu, sizler, herkes birlikteçalıştığı zaman Türkiye’nin daha güzel günleregelmesini, çocuklarımızın daha iyi yetişmesinibaşaracağımıza inanıyorum” dedi.